Пенка Ботева - 56 години


гр. София
ж.к., “Г. Денчев”
сл.тел. 02/9523449


По време на инцидент при пътуване бях получила хлътване на ребро от дясната страна, поради което мястото много ме болеше и се бях превила така, че не можех да се изправя. След една – две юмейхо процедури за изправяне на гръбначния стълб реброто възстанови нормалното си положение и болката изчезна. Този масаж ми помогна и за проблеми с шийните прешлени, където имам от доста време болки от ошипяване, но за това трябва провеждане на по – продължителни процедури.
Благодаря на тарапевт Лука Докузанов за помощта, която ми оказа.

02.06.2005г.
П. Ботева